sunnuntai 19. huhtikuuta 2015

Erilaiset orgasmit ja orgasmien harjoitteleminen

Kirjoitin marraskuussa postauksen "Naisen orgasmi", jossa kävin läpi naisen orgasmin tarkoitusta, klitoriksen merkitystä orgasmin saamisessa, sitä mitä orgasmin aikana fysiologisessa mielessä tapahtuu sekä tutkimustuloksia, joiden mukaan lesbot saavat orgasmin tutun kumppanin kanssa selvästi useammin kuin hetero- tai bi-naiset.

Tämä orgasmipostaus koskee "erilaisia" orgasmeja ja orgasmien harjoittelemista. Olemme kuulleet puhuttavan vaginaorgasmeista, klitorisorgasmeista, g-pisteorgasmeista, yhdistelmäorgasmeista, peräkkäisistä orgasmeista, sarjaorgasmeista, moninkertaisista orgasmeista, pitkitetyistä orgasmeista, syväorgasmeista, yhtaikaisista orgasmeista, spontaaneista orgasmeista, fantasiapohjaisista orgasmeista, koko kehon orgasmeista. Kaikki edellä mainitut kertovat jotain olennaista naisen orgasmista. Niitä on erityyppisiä, niitä voi saada useita, niitä voi saada eri tavoilla ja ne voivat olla voimakkuuksiltaan erilaisia.

Sigmund Freudia ja hänen edeltäjiään voidaan syyttää siitä, että monet naiset pitävät vaginaorgasmia yhä edelleen kaikkein tavoiteltavimpana ja "oikeimpana" orgasmin muotona. Freudin mukaan oli olemassa kahdenlaisia naisen orgasmeja - normaali nainen sai orgasmin emätinyhdynnässä ja naiset, jotka saivat orgasmin klitorista stimuloimalla, olivat infantiileja. Naiset, jotka eivät saaneet orgasmeja yhdynnässä, kärsivät hänen mukaansa seksuaalihäiriöstä. Emätinorgasmi oli Freudin mukaan ainoa oikea orgasmi. Freud ei luonnollisestikaan tuonut esille mitään anatomista tai kliinistä tukea väitteilleen, mutta hänen lausuntojaan naisen orgasmeista pidettiin totuutena monta kymmentä vuotta.

Käsityksemme naisen orgasmeista alkoi muuttua seksitutkimuksen myötä. Alfred Kinsey julkaisi tutkimuksensa naisen seksuaalisuudesta 1948 (suomennettu teos: Alfred C. Kinsey, Wardell B. Pomeroy, Clyde E. Martin, Paul H. Gebhard: Naisen sukupuolinen käyttäytyminen on vuodelta 1954). Kinseyn mukaan yhdyntä ei ollut paras mahdollinen tapa tuottaa naiselle orgasmi ja klitoris soveltui anatomian kannalta siihen paremmin. Taustalla oli laaja kyselytutkimus, jonka mukaan vain harva nainen sai orgasmin pelkästään emätintä eli vaginaa stimuloimalla.

Kinseyn jälkeen William Masters ja Virginia Johnson päätyivät orgasmitutkimuksessaan samaan lopputulokseen (teos: William H. Masters, Virginia E. Johnson: Raportti ihmisen seksuaalisista reaktioista, 1967). Klitoriksen stimulointi oli naisen orgasmin saamisen kannalta olennaisempaa kuin vaginan stimuloiminen, sillä vain harva nainen sai orgasmin pelkässä yhdynnässä. Samaa linjaa jatkoi laajan kyselytutkimuksen tehnyt Shere Hite reilu vuosikymmen myöhemmin (Shere Hite: Hite-raportti, hätkähdyttävä tutkimus naisen seksuaalielämästä, 1979).

Nykyisin tiedetään, että klitoriksen pää on vain alle 10 % koko klitoriksen pinta-alasta ja loput 90 % sijaitsevat lantion sisällä mahdollistaen sen, että klitorista voidaan stimuloida myös emättimestä käsin. Lisäksi naisen sukuelimissä on erilaisia tuntoherkkiä alueita, joita stimuloimalla voidaan aikaansaada seksuaalista nautintoa. Näistä tunnetuimpia ovat g-piste, AFE-alue (eli A-piste) ja cul-de-sac. Jotkut naiset voivat saada orgasmin myös ilman sukuelinkontaktia esimerkiksi rintoja koskettamalla, jotkut jopa pelkästään fantasioiden. Jotkut naiset voivat saada orgasmin myös unen aikana.

Kuinka tämä on mahdollista? Siten, että kyse on myös aivoissa tapahtuvasta kokemuksesta, joissa hermo- ja tuntoaistimuksilla on tavallisesti, muttei aivan aina, tärkeä rooli. Kirjailija ja tutkija Gina Oldenin tutkimuksessa, jossa haastateltiin seksistä pitäviä naisia, jopa 64 % naisista kertoi pystyvänsä saamaan orgasmin pelkästään fantasioimalla, ilman fyysistä kosketusta. Näiden ns. fantasiapohjaisten eli aivoperäisten orgasmien kokemus kuitenkin eroaa fyysisen kosketuksen kautta saaduista orgasmeista ja sama koskee myös unen aikana saatuja orgasmeja. Ne eivät koehenkilöiden mukaan tunnu samalta sukuelimissä tai klitoriksessa.

Orgasmitermit ja niiden merkitykset

Duodecimin Seksuaalisuus-kirjassa orgasmi on määritelty seuraavasti:

"Tunteiden, aistimusten ja mielikuvien värittämä voimakas fyysinen, psyykkinen ja spirituaalinen mielihyväkokemuksen huippu, johon liittyy muun muassa fysiologisia (seksuaalinen reaktiosarja) ja hormonaalisia reaktioita. Orgasmi voi tapahtua unessa tai keskittymällä mielikuvin, muita kehonosia kuin sukupuolielimiä hyväilemällä, itsetyydytyksellä tai niin, että partneri kiihottaa sukupuolielimiä (käsin, suulla tai seksivälineiden avulla) sekä emättimeen tai emättimessä tai peräsuoleen tai peräsuolessa tapahtuvan yhdynnän aikana".

Peppuseksissäkin on siten mahdollista saada orgasmi. Naisella asia selittyy siten, että kudokset peräsuolen ja vaginan välillä ovat ohuet, joten vaginaa voidaan stimuloida peräsuolenkin kautta. Lisäksi peräaukon seutu on tuntoherkkä alue ja sen stimulointi voi tuottaa mielihyvää.

Anatomisessa mielessä seksuaaliselle mielihyvälle on aivoihin useampi reitti, kohtu-emätinhermot (emättimen yläosan kaksi kolmasosaa sekä klitoriksen runko), lantiohermo (emättimen yläosa ja g-piste) ja häpyhermo (klitoris). Klitoriksesta, emättimestä ja kohdunkaulasta johtavat hermot vaikuttavat kukin omalla alueellaan aivokuoressa ja voivat siten aikaansaada erilaisia orgasmin kokemuksia.

Termillä vaginaorgasmi tarkoitetaan siis orgasmia, joka saadaan pelkästään emätintä eli vaginaa stimuloimalla, penetraation avulla. Klitorisorgasmilla puolestaan orgasmia, joka saadaan klitoriksen päätä hyväilemällä. Yhdistelmäorgasmilla tarkoitetaan orgasmia, joka aikaansaadaan sekä klitorista, että emätintä stimuloiden. G-pisteorgasmilla tarkoitetaan orgasmia, joka on aikaansaatu g-pistettä hyväilemällä. Monien tutkijoiden mukaan kyse on yhdestä ja samasta asiasta, koska lantion sisällä olevia klitoriksen osia voidaan stimuloida emättimestäkin käsin. Monien naisten mukaan tuntemukset ovat kuitenkin keskenään erilaisia. Tieteellistä näyttöä siitä, että orgasmit olisivat erilaisia, ei kuitenkaan ole. Koska sukuelimissämme kuitenkin on useita tuntoherkkiä alueita ja erilaisia hermoratoja pienehköllä alueella, voi myös olla vaikea sanoa milloin on hyväilty vain yhtä tiettyä kohtaa, esim. vaginan A-pistettä niin ettei samalla olla "vahingossa" stimuloitu g-pistettä tai klitoriksen runkoa tai haaroja. Orgasmin voimakkuutta ja sitä, miltä se tuntuu, on hyvin vaikea tutkia tieteellisesti. Olkaamme siis tyytyväisiä, että saamme niitä ja ne voivat olla erilaisia eri hetkinä. Erilaiset orgasmit mahdollistavat hyvin monipuolisen seksielämän yhden ja saman kumppanin kanssa.

Muita orgasmitermejä: Moninkertainen ja peräkkäinen orgasmi sekoitetaan usein keskenään. Moninkertainen orgasmi on yksi pitkä orgastinen mielihyväaalto, kun taas peräkkäiset orgasmit, joita myös sarjaorgasmeiksi kutsutaan, tarkoittavat useita erillisiä orgasmeja saman seksiaktin aikana.

Syväorgasmeiksi on kutsuttu orgasmeja, jotka tuntuvat "syvemmällä" vaginassa. Kyseessä on siis toinen nimitys ns. vaginaorgasmille kun puolestaan klitorisorgasmia kutsuttiin 2010 julkistetussa tutkimuksessa "pintaorgasmiksi". Tutkimuksessa naisia pyydettiin naisia kuvailemaan heidän orgasmejaan ja vaginaorgasmit koettiin syvemmiksi. Kyse oli siis subjektiivisista kokemuksista, joita ei tutkittu fysiologisessa mielessä.

Pitkitetyksi orgasmiksi kutsutaan orgasmia, jonka ei anneta tulla heti. Stimulointi keskeytetään juuri ennen kun orgasmi alkaa ja stimulointia jatketaan vasta hetken päästä. Orgasmia ei siis saada heti vaan sitä lykätään kerran, tai useammin. Lopputuloksena tällaisesta stimuloinnin tavasta on usein normaalia huomattavasti voimakkaampi orgasmi.

Yhtaikainen orgasmi on orgasmi jonka kumppanit saavat yhtä aikaa. Yhtaikaisen orgasmin tavoitteleminen on yleistä, mutta se saattaa vaatia harjoitusta. Yhtaikaisen orgasmin voi saada sattumalta, mutta yleensä se vaatii orgasmin tietoista pitkittämistä jommaltakummalta osapuolelta.

Spontaani orgasmi on tahdosta riippumaton orgasmi silloin kun orgasmiin ei liity minkäänlaista seksuaalista halua tai kiinnostusta. Tällaiselle kiihottumishäiriölle on lääketieteessä oma nimikin "Jatkuva seksuaalisen kiihottumisen tila", jonka potilas kokee epämiellyttävänä. Orgasmin saaminen ei myöskään helpota oloa. Tila voi kestää tunteja tai päiviä ja voi vaikeuttaa elämää huomattavasti.
Spontaaneiksi orgasmeiksi lasketaan toki myös fantasiapohjaiset ja unen aikana saadut orgasmit, joihin ei liity fyysistä kosketusta ja joita ei välttämättä koeta harmillisina.

Koko kehon orgasmit liitetään useimmiten tantraseksin tai joogan harrastamiseen. Tieteellistä faktaa orgasmien pidemmästä kestosta tai niiden laajemmasta kokemisesta koko kehossa en hyvästä yrityksestä huolimatta löytänyt. Jos joku kuitenkin sellaisia on kokenut, hyvä juttu.

Orgasmikyvyttömyys puolestaan on määritelty Duodecimin Seksuaalisuus-kirjassa seuraavasti: "Kyvyttömyys saada orgasmi millään keinolla tai menetelmällä. Syyt voivat olla orgaanisia tai psyykkisiä". Orgasmivaikeus tai orgasmiongelma taasen on "Eritasoiset orgasmin saavuttamiseen, sen kestoon tai intensiteettiin liittyvät ongelmat. Syyt voivat olla orgaanisia tai psyykkisiä". Orgasmihäiriö on "Samaa merkitsevä kuin edelliset." Huomioitavaa on, että seksuaaliseksi häiriöksi orgasmittomuus diagnosoidaan vasta, jos nainen kokee sen henkilökohtaisena ongelmana. Nainen voi olla tyytyväinen seksielämäänsä vaikka hän ei saisikaan orgasmia, sillä tärkeintä seksuaalisuudessa ei ole pelkkä seksuaalinen reaktio, vaan saavutettu nautinto (pleasure) ja tyydyttyneisyys (satisfaction).

Orgasmin saamisen todennäköisyys

Seuraavaksi joitakin suuntaa antavia lukuja. Tutkimusten mukaan nainen saa orgasmin todennäköisimmin sooloseksin aikana (98 % naisista). Usein siis nekin naiset, jotka eivät saa orgasmia ollenkaan kumppanin kanssa. Toiseksi varmimpia keinoja saada orgasmi heteroseksissä ovat suuseksin vastaanottaminen (81 %) sekä sormin ja apuvälinein stimuloiminen (82 %). Vain 2530 % naisista saa orgasmin pelkästään penetraatiossa vaginaa stimuloimalla, loput tarvitsevat siihen klitoriksen pään stimulointia. 5-10 % naisista ei saa orgasmia ollenkaan, mutta vain 2 % on täysin kyvyttömiä saamaan sen fyysisistä, hermostollisista tai hormonaalisista syistä johtuen.

Muita lukuja: Kaksi kolmasosaa naisista on joskus teeskennellyt orgasmin ja erään amerikkalaistutkimuksen mukaan 60 % naisista kokee syyllisyyttä, jos he eivät saa orgasmia penis-vaginayhdynnän aikana.

Edellä mainitut luvut ovat peräisin Kari Heusalan Naisen seksuaalisuus-kirjasta, mutta luvut ovat hyvin samantyyppisiä kaikissa näkemissäni tutkimustuloksissa aina Kinseyn 40-luvulla tehdyistä tutkimuksista alkaen. En ole vielä törmännyt yhteenkään naisten väliseen seksiin liittyvään vastaavaan orgasmitutkimukseen, mutta jo ihan sen takia, etteivät lesbot tai bi-naiset eroa heteronaisista anatomisessa mielessä, olettaisin lukujen olevan samansuuntaisia lesbojenkin kohdalla.

Se toki vastikään tehdyn tutkimuksen perusteella tiedetään jo, että lesbot saavat orgasmin tutun kumppanin kanssa todennäköisemmin (74,7 %) kuin heteronaiset (61,6 %) tai bi-naiset (58 %). Toivottavasti myöhempi tutkimus avaa myös syitä näitä eroihin, sillä tapoja saada orgasmi ei kyseisessä tutkimuksessa kartoitettu sen tarkemmin. Syitä voisivat olla esimerkiksi naisen kehon parempi tuntemus ja seksissä se, ettei penetraatio ole sattuneesta syystä kovin keskeinen asia naisten välisessä seksissä. Tämä kuitenkin on pelkkää omaa spekulointia tarkemman tutkimustiedon puuttuessa.

Varmin keino saada orgasmi olisi siis ylläolevien lukujen perusteella 1) sooloseksi 2) sormet, apuvälineet tai suuseksi 3) vaginapenetraatio.

Peräkkäiset eli sarjaorgasmit

Lukemassani lesboseksiä koskevassa kirjallisuudessa orgasmivaikeuksia on käsitelty suhteellisen vähän. Siksi, että seksiä ja erilaisia seksitekniikoita, asentoja ja seksin harrastamisen tapoja käsitellään kirjallisuudessa laajemmin, ei sinänsä orgasmin saamisen näköjulmasta, vaan seksuaalisen nautinnon lisäämiseksi ja seksielämän monipuolistamisen näkökulmasta. Osapuilleen jokaisessa kirjassa erityisesti peräkkäiset orgasmit (multiple orgasms) mainitaan yhtenä mahdollisuutena nautinnon lisäämiseen.

Jotkut naiset voivat saada useita peräkkäisiä orgasmeja ainoastaan sooloseksin aikana, mutteivat partnerin kanssa. Jotkut naiset ovat ikään kuin luonnostaan taipuvaisia saamaan useita orgasmeja peräkkäin. Jotkut nimenomaan haluavat useita orgasmeja ja kokevat olevansa tyydytettyjä vasta kun saavat niitä riittävän monta, tai siihen asti kunnes saavat omasta mielestään riittävän voimakkaan orgasmin.

Sarjaorgasmisista naisista on tehty tutkimustakin. Wisconsinin yliopisto nimittäin teki jo 60-luvulla tutkimuksen, johon osallistui 805 sairaanhoitajaa. Tutkimuksessa selvisi, että sarjaorgasmeja kokevat naiset eroavat muista naisista siten, että he ovat todennäköisemmin 1) tutustuneet omaan klitorikseensa 2) saaneet ja antaneet suuseksiä 3) he pitävät siitä, että rintoja hyväillään ja heidän nännejään suudellaan, 4) he parantavat klitoriksen stimulointia seksin aikana joko puristamalla reisiään yhteen tai koskemalla omaa klitoristaan seksin aikana, 5) he ovat muita todennäköisemmin fantasioineet seksistä, katsoneet eroottisia elokuvia ja lukeneet eroottista kirjallisuutta. He eivät saa sarjaorgasmeja sattumalta, vaan valitsevat tietynlaisia tekniikoita maksimoidakseen nautintonsa, sekä kertovat toiveistaan kumppanille.

Noin 15 % naisista on joskus kokenut useamman peräkkäisen orgasmin. Nainen voi olla täysin tyytyväinen omaan seksielämäänsä jo saamalla yhden orgasmin seksisession aikana. Ei siis se määrä vaan laatu. Mikäli yksi orgasmi on kuitenkin helppo saada, niitä voi kokeilla saada useampiakin. The Good Vibrations Guide to Sex-kirjassa suositeltu tekniikka on kolmiportainen: "Peräänny, hengitä ja liiku".

Rakasteleminen ylipäätään "vaatii" kärsivällisyyttä ja harjoitusta. Paras seksin harjoittelukeino on sooloseksi ja sama koskee peräkkäisiä orgasmejakin. Perääntyminen (back off) tarkoittaa sitä, että pidä hetken tauko saatuasi ensimmäisen orgasmin. Klitoris on usein liian herkkä heti orgasmin jälkeen ja sen suora stimuloiminen välittömästi orgasmin jälkeen voi tuntua epämukavalta. Pidä siis taukoa suoran stimuloinnin suhteen ja kosketa klitoriksen päätä vain epäsuorasti ja kevyemmin. Käytä liukastetta tarvittaessa. Hengitä syvään (breath) ja liikuta (move) lantiotasi hengityksen tahtiin. Anna orgasmiin vaadittava energian ja kiihottumisen kasvaa sukuelimiin uudelleen, kosketusta asteittain voimistaen. Saatat näin kokea uuden orgasmin muutaman minuutin päästä.

Mikäli tahdot, toista sama heti uudelleen. Mitä paremmin tunnet omat, orgasmin jälkeiset kehon tuntemuksesi ja reaktiosi, sitä todennäköisempää useampien orgasmien saaminen on.

Mikäli harjoittelet peräkkäisten orgasmien saamista kumppanin kanssa, kerro hänelle tarkalleen miten sinua tulisi koskettaa ja kerro milloin on oikea hetki jatkaa. Kannusta häntä kokeilemaan erilaisia tapoja uusien orgasmien antamiseksi, esimerkiksi antamaan sinulle orgasmin ensin sormin tai vibraattorin avulla, ja toisen orgasmin suuseksin tai strapon-seksin avulla. Tai toisinpäin. Niin kuin sinä toivoisit hänen tekevän, koska kyseessä ovat sinun orgasmisi. Kuuntele siis kehoasi ja kehosi kertoo sinulle mitä tarvitset. Kerro sinä sitten puolestasi kumppanillesi mitä hänen tulisi tehdä.

Suuseksissä uuden orgasmin voi stimuloida niin, että suu pidetään klitoriksen pään ympärillä hetken aikaa paikallaan kun ensimmäinen orgasmi on tullut, mutta suoraa klitoriksen pään kontaktia välttäen. Klitoriksen pään suoraa stimulointia, esimerkiksi rytmikästä imemistä jatketaan vasta parin minuutin päästä, kun kumppani on siihen uudelleen valmis. Voitte sopia vaikka niin, että hän alkaa liikuttaa lantiotaan suutasi vasten kun tuntee haluavansa jo lisää.

Huomioitavaa on, että osa naisista ei tarvitse minkäänlaista stimulointitaukoa orgasmien välillä. He voivat saada useita orgasmeja peräkkäin vaikka klitorista ei "jätettäisi rauhaan" ollenkaan orgasmien välillä. Stimulointitauko ei siis ole näille naisille välttämätön uuden orgasmin saamiseksi.

Jotkut naiset kokevat uuden orgasmin voimakkaampana kuin ensimmäisen. Toiset taasen sanovat sen olevan edellistä tai edellisiä heikompi. Jotkut hengitys- tai meditaatioharjoituksia tehneet henkilöt ovat kertoneet jopa 5 minuuttia tai pidempään kestävistä orgasmeista. Selitys voi olla se, että henkilöt ovat kokeneet yhden, pidentyneen tasannevaiheen (plateau) eli erittäin voimakkaan kiihottumistilan ja kokevat sen pidentyneenä orgasmina (jota nimitetään moninkertaiseksi orgasmiksi). Tai sitten he vaan saavat poikkeuksellisen pitkiä orgasmeja. Aiheesta ei ole tehty tieteellistä tutkimusta, mutta selitystä asialle ei ole mikään pakko myöskään olla. Orgasmi on yksilöllinen kokemus, ei kilpailu tai suoritus, jonka perusteella voisi sanoa kuinka tyydyttävää jonkun seksielämä on.

Orgasmin pitkittäminen

Orgasmin pitkittämisellä (delaying orgasm) tarkoitetaan orgasmin viivyttämistä. Taito on hyödyllinen, mikäli tavoittelette yhtaikaisia orgasmeja, joita yleensä saa vain jommankumman orgasmia siirtämällä (muulloin kyse on vain sattumasta). Pitkitetty orgasmi on usein myös voimakkaampi kuin orgasmi muuten olisi. Sen avulla voi pidentää seksin kestoa ja kiihottumistilaa.

Orgasmin pitkittämistä voi samoin harjoitella sooloseksin aikana. Jos sinun siis on suhteellisen helppoa saada orgasmi, kokeile kuinka monta kertaa pystyt käymään orgasmin partaalla saamatta sitä. Irrota siis vibraattori tai sormesi klitorikseltasi juuri ennen kun olet saamassa orgasmin ja jatka uudelleen vasta minuutin tai kahden päästä kun olet varma ettet saa orgasmia saman tien. Voit näin oppia tuntemaan omat rajasi tarkemmin, voimistaa orgasmiasi ja helpottaa yhtaikaisen orgasmin saamista kumppanisi kanssa.

Yhtaikainen orgasmi

Yhtaikaisella orgasmilla tarkoitetaan orgasmeja, jotka saadaan kumppanin kanssa samanaikaisesti tai osin samaan aikaan. Usein yhtaikainen orgasmi on pelkkää sattumaa, koska on hyvin yksilöllistä kuinka kauan orgasmin saaminen vie. Yhtaikaisia orgasmeja voi kuitenkin harjoitella.

Lähtökohta on olla ottamatta asiasta liikaa paineita. Orgasmia ei ole mikään pakko saada yhtä aikaa vaikka sitä moni ideaalina orgasmin saamisen tapana pitääkin.

Jos kuitenkin koet yhtaikaisen orgasmin tavoittelemisen arvoisena, harjoittele orgasmin pitkittämistä omalla kohdallasi ja opi tuntemaan oman kehosi reaktiot. Harjoitelkaa sen jälkeen yhdessä. Kumppanit, jotka tuntevat toinen toistensa seksuaaliset reaktiot (naisen fysiologisista reaktioista lisää aiemmassa postauksessa), pystyvät huomaamaan helpommin milloin kumppani on lähellä orgasmia. Seuraa siis kumppanisi reaktioita kun stimuloit häntä. Kun huomaat, että hän on piakkoin saamassa orgasmin, keskeytä hyväileminen, jos et itse vielä ole lähelläkään orgasmia. Huomaa, että oikea ajoitus on tärkeä. Kat Harding kutsuu näitä ajoituksen eroja "near to orgasm"-tilaksi ja "about to orgasm"-tilaksi Lesbian Kama Sutra-kirjassaan. Near to orgasm on se vaihe, jossa mielihyvän aallot voimistuvat ja tiedät orgasmin tulevan, mutta orgasmin voi vielä estää lopettamalla stimuloinnin kokonaan. About to orgasm on se hetki, jolloin orgasmia ei voi enää estää vaan se vaan tulee väistämättä. Jos stimulointi keskeytetään kesken kaiken "about to orgasmin" aikana, orgasmin voimakkuus ja vaikutus voi olennaisesti heikentyä! Kiinnitä siis huomiota kumppanin reaktioihin ja jos olet itse about to orgasm-vaiheessa huuda vaikka "älä lopeta!", jos et halua hänen keskeyttävän sitä mitä hän on tekemässä.

Ideana edellisessä on siis se, että kumppanin, jolla orgasmin saaminen vie enemmän aikaa, tulisi siis olla se osapuoli, jonka stimulointia jatketaan tauotta, kun taas nopeamman "tulijan" orgasmia viivytetään stimulointi hetkellisesti keskeyttämällä. Tällä tavoin voitte mahdollisesti saada orgasmin ainakin osittain yhtä aikaa. Harjoitus ja kumppanin tuntemus tekee mestarin tässäkin asiassa.

"Orgasmin saaminen kestää liian kauan"

On hyvin yksilöllistä ja tilannekohtaista, kuinka kauan orgasmin saaminen kestää. On hyvä muistaa, etteivät seksi ja orgasmin saaminen ole urheilusuorituksia. Paras ei ole se, joka tulee nopeimmin maaliin. Nopeudesta ja kestosta ei tulisi ottaa liikaa paineita senkään takia, että ne vain vaikeuttavat seksistä nauttimista. Ja tekevät orgasmin saavuttamisesta vieläkin vaikeampaa.

Mikä sitten on "liian kauan"? 30 minuuttia on ihan normaali kesto seksin aloittamisesta orgasmiin. Se ei ole missään nimessä "kauan". Jotkut naiset voivat toki saada orgasmin jo parissa minuutissa, mutta se lienee aika harvinaista. Pornoelokuvien osalta on myös hyvä muistaa, että materiaalia on usein leikattu (siis lyhennetty) ja orgasmi voi olla feikattukin. Pornoleffojen orgasmit eivät ole luotettava vertailukohta (niin kuin eivät ole kovin muutkaan pornoleffoissa nähtävät asiat). En löytänyt aiheesta tutkittua tietoa, mutta esimerkiksi Diana Cagen mukaan 90 % naisista saa orgasmin 20 minuutin kuluessa suoran klitorisstimulaation aloittamisesta. Suoran klitorisstimulaation. Eli siitä vaiheesta laskemalla kun esileikeiksi laskettava toimintaa on jo harjoitettu jonkun aikaa ja stimuloidaan klitoriksen päältä aivan suoraan kun nainen jo on erittäin kiihottunut. Mikäli siis olet näitä puolen tunnin tai pidemmän ajan naisia, nauti siis vaan kehosi saamasta huomiosta. Orgasmisi saattavat olla voimakkaampiakin kuin parin minuutin pikapanoista saatavat.

Mikäli oma orgasmi kuitenkin tuntuu olevan työn takana ja se häiritsee sinua, Felice Newmanin kirjoittamassa The Whole Lesbian Bookissa listataan joitakin keinoja orgasmien helpottamiseksi:

  1. Kokeile erilaisia asentoja ja aktiviteetteja. Vaihdelkaa suuseksistä penetraatioon ja klitoriksen pään stimulointiin. Kokeile olla kumppanisi päällä seksin aikana. Selvitä mikä toimii parhaiten sinun kohdallasi. (muita vinkkejä erilaisiin seksin tekniikoihin mm. tästä blogista)
  2. Pidä huoli, että olet erittäin kiihottunut ennen kuin edes ajattelet saada orgasmin. Muista, että naisen seksuaaliset reaktiot eivät ole lineaarisia (kiihottumisen tila voi vaihdella seksin aikana). Peräänny, tehkää välillä jotain muuta, ja kiihotu uudelleen.
  3. Hanki vibraattori. Monille naisille vibraattorin voimakkaat ja tasaiset värinät ovat varmin apu orgasmin saamiseksi. Mikäli vibraattori on riittävän pieni (esim. bullet-mallinen), voitte käyttää sitä apuna myös suu- tai strapon-seksin aikana.
  4. Koskettele itseäsi. Hyväile klitoriksesi päätä itse samalla kun rakastelette.
  5. Liikuta lantiotasi. Yritä myös rentouttaa lantion alueen lihakset seksin aikana.
  6. Fantasioi. Mieti mitkä ovat ne skenaariot ja mielikuvat, jotka saavat sinut kiihottumaan. On täysin ok fantasioida kumppanin kanssa rakastellessa.
Jos et joka kerta saa maata järisyttäviä orgasmeja kun harrastatte seksiä, se ei tarkoita, että kumppanisi olisi huono rakastajatar tai että suhteessanne olisi jotakin pielessä. Et vain ehkä saa juuri sellaista stimulointia, joka kyseisellä hetkellä aiheuttaisi orgasmin. Saatat olla liian stressaantunut saadaksesi sellaisen, tai saatat olla liian väsynyt. Mahdollinen lääkitys ja alkoholikin voivat vaikuttaa kykyysi saada orgasmin sillä hetkellä. Voi olla ettet tunne kumppaniasi tarpeeksi hyvin, et luota häneen tarpeeksi, et luota itseesi tarpeeksi tai tunne oloasi tarpeeksi turvalliseksi hänen kanssaan. Saatatte vain tarvita aikaa tutustuaksenne toisiinne paremmin.

Sinun ei myöskään tarvitse saada orgasmia kumppanisi takia - siksi, että hän olisi tyytyväinen. Hänen tyytyväisyytensä tai tyytymättömyytensä omiin seksuaalisiin kykyihinsä on hänen ongelmansa, ei sinun. Älä siis ota painetta orgasmin saamisesta siksi, että kumppanillasi olisi parempi mieli. Äläkä feikkaa orgasmia, koska silloin "opetat" häntä koskemaan sinua tavalla, joka ei välttämättä riitä jatkossakaan.

Se kuinka nopeasti, kuinka usein, kuinka kovaa tai kuinka helposti saat, on sinun seksuaalisuuttasi ja sinun omaisuuttasi. Et ole yhtään huonompi, rikkinäisempi tai itsekkäämpi kuin kukaan muukaan vaikka orgasmin saaminen veisi aikaa ja haluat saada sen kuitenkin. Älä siis vertaa itseäsi muihin ja hyväksy itsesi sellaisena kuin olet. Mukaan lukien ne ajatukset ja fantasiat, jotka saavat sinut kiihottumaan vaikka ne mielestäsi "outoja" olisivatkin. Mikäli asia kuitenkin vaivaa sinua todella paljon, et ole yksin ja apua on saatavilla. Siitä seuraavaksi.

Orgasmihäiriöiden hoito

Kuten jo kirjoitin, seksuaaliseksi häiriöksi orgasmittomuus tai orgasmihäiriöt diagnosoidaan vasta, jos nainen kokee sen henkilökohtaisena ongelmana. Orgasmihäiriöitä ja muita naisten toiminnallisia seksuaaliongelmia hoidetaan Suomessa eri tavoin. Kiihottumisongelmia voidaan hoitaa hormonein ja lääkkein. Muita hoitomahdollisuuksia ovat seksuaalineuvonta ja -terapia. Lisäksi kiihottumis- ja kostumisongelmien hoidossa voidaan käyttää liukasteita ja/tai vibraattoreita.

Duodecimin Seksuaalisuus-kirjassa kerrotaan seuraavaa: "Orgasmiongelmia esiintyy tutkimusten mukaan eniten naisilla, jotka ovat nuoria, naimattomia ja huonosti koulutettuja. Orgasmi on refleksi, mutta sen saaminen opitaan. Primaarin anorgasmian taustalla on usein seksikielteisyyttä ja negatiivinen käsitys omasta kehosta ja itsestä seksuaalisena olentona. Voi esiintyä myös suoranaista inhoa omia sukupuolielimiä ja kehoa kohtaan".

Muun muassa ikä parantaakin naisen kykyä saada orgasmi, koska kokemus lisää naisen itsevarmuutta ja ymmärrystä siitä mistä hän seksissä nauttii.

Primaarisella anorgasmialla tarkoitetaan tilannetta, jossa nainen ei ole koskaan, missään yhteydessä saanut orgasmia. Käytetyin hoitomuoto ovat ohjatut sooloseksiharjoitukset, joita nainen voi tehdä kotonaan yksilö-, pari- tai ryhmäterapian jälkeen. Yhdysvalloissa on myös järjestetty orgasmikursseja, joissa ryhmässä opetellaan etsimään kiihottavia ärsykkeitä ja orgasmia. Samalla ryhmässä voi kokea ettei ole pulmansa kanssa yksin. Terapia aloitetaan yleensä kehon ja sukuelimien tarkastelulla yksin kotona, peilin avustuksella (jota ennen anatomia ja sukuelimien osien nimet on käyty vastaanotolla läpi). Kun oma keho on tullut tutuksi, siirrytään kehon kosketteluun ja hyväilyihin erilaisin yksilöllisin stimulointitavoin. Tuntemuksia kartoitetaan terapiakäynneillä ja edetään seuraavaan vaiheeseen vasta kun edellinen vaihe tuntuu helpolta. Myös kumppani voidaan ottaa mukaan harjoituksiin myöhemmässä vaiheessa.

Sekundaarisen anorgasmian hoito on Seksuaalisuus-kirjan mukaan vaikeampaa. Sekundaarinen anorgasmia tarkoittaa tilannetta, jossa orgasmeja on koettu aiemmin, mutta ei enää millään riittävällä ärsytyksellä. Hoitona on joko pariterapia tai seksuaaliterapia. Vibraattoria kannattaa kokeilla sekä primaarisessa että sekundaarisessa anorgasmiassa. Jos käytät masennuslääkkeitä, kysy lääkäriltäsi, voisivatko ne aiheuttaa orgasmihäiriöitä. Muita syitä orgasmien saamisen vaikeutumiseen voivat olla myös raskaus ja menopaussi hormonaalisine muutoksineen.

Muita mahdollisia orgasmiongelmiksi listattuja asioita ovat heikentyneet orgasmit, se että orgasmin saamiseen kuluu ahdistavan paljon aikaa, orgasmeja tulee vain satunnaisesti sekä tilannekohtainen orgasminpuute (esimerkiksi tietyn kumppanin kanssa).

Tämän blogin tarkoitus ei ole auttaa edellä mainituissa ongelmatilanteissa, jotka haittaavat elämää, vaan antaa ideoita ja vinkkejä jo toimivan seksin monipuolistamiseen. Mikäli siis sinä tai kumppanisi koette orgasmiongelmia, suosittelen hakemaan neuvoja ammatti-ihmisiltä, mikäli myös koette orgasmittomuuden henkilökohtaista elämää haittaavaksi asiaksi. Seksuaalineuvontaan tai -terapiaan voi hakeutua mm. Väestöliiton, Sexpon, terveyskeskusten ja yksityisten lääkäriasemien kautta.

Yhteenvetona: mikäli haluat antaa kumppanillesi erilaisia orgasmeja, kysy. Jos haluat itse saada erilaisia orgasmeja, kerro. Tutustukaa omiin mieltymyksiinne yksin tai yhdessä ja puhukaa niistä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti