lauantai 13. joulukuuta 2014

Naisen anatomiaa osa 1 - Vulva

On ollut kiireitä sekä töissä että vapaa-ajalla, joten pientä taukoa kirjoittamisessa. Nyt kuitenkin taas täällä, aiheena tällä kertaa naisen sukupuolielinten anatomia.

Oman ja toisen anatomian tunteminen edesauttaa seksuaalisen nautinnon kokemista ja seksuaalisen nautinnon tuottamista kumppanille. Aiheesta on olemassa paljon tekstimuodossa olevaa materiaalia, mutta riittävän hyvät kuvalliset esitykset aiheesta ovat harvassa, varsinkin suomenkielisinä versioina. Tekijänoikeussyistä en myöskään ala skannaamaan tänne kuvia painetuista opuksista vaan käytän tässä blogipostauksessa kuvalinkkejä englanninkielisiin sisältöihin sekä suomennan termit parhaani mukaan. Käytän samoja termejä myös muissa blogipostauksissani.

Naisen ulkoiset sukupuolielimet eli vulva

Sukupuolielimet jaetaan kahteen ryhmään, sisäisiin ja ulkoisiin. Ulkoisista sukupuolielimillä on seksuaalisen nautinnon kannalta suurempi merkitys ja niistä käytetään kattotermiä vulva. Vulvan osat eli ulkoiset sukupuolielimet on esitelty alla olevassa Encyclopædia Britannican kuvassa (iso versio täällä), joka yksityiskohdiltaan on verrattavissa mihin tahansa suomenkieliseenkin anatomian oppikirjaan.

Suomenkielisen terminologian lähteinä olen käyttänyt Duodecimin Seksuaalisuus-kirjaa, sekä seksologi Kari Heusalan teosta Naisen seksuaalisuus. Lainausmerkeissä oleville en löytänyt suoraa suomalaista vastinetta, joten pyrin kääntämään ne yleisen anatomiasanaston mukaisesti. Suomennokset ovat seuraavat:

Mons pubis = häpykukkula eli venuskukkula
Prepuce of clitoris = klitoriksen eli häpykielen huppu (kutsutaan toisinaan myös klitoriksen esinahkaksi)
Glans of clitoris = klitoriksen eli häpykielen pää (kutsutaan myös klitoriksen terskaksi)
Urethral opening (meatus) = virtsaputken ulkoaukko
Openings of paraurethral (Skene) ducts = skenen rauhastiehyt
Vestibule of vagina = emättimen eteinen
Labium minus = sisemmät häpyhuulet, jotka tunnetaan myös pieninä häpyhuulina
Vaginal opening = emättimen aukko
Labium majus = ulommat häpyhuulet, jotka tunnetaan myös isoina häpyhuulina
Hymenal caruncle = immenkalvon jäänteet
Opening of greater vestibular (Bartholin) gland = Bartholinin rauhastiehyt
Vestibular (navicular) fossa = "emättimen eteiskuoppa"
Frenulum of labium = "häpyhuulten kiinnityspoimu"
Posterior labial commissure = "alempi häpyhuulten liitoskohta"
Perineal raphe = väliliha
Anus = peräaukko

Seuraavassa tarkastelen ulkoisten sukupuolielinten roolia ja merkitystä seksuaalisen toiminnan, kokemuksen ja mielihyvän kannalta.

Sisemmät ja ulommat häpyhuulet

En yleisesti ottaen pidä siitä, että naisen sukupuolielimiä verrataan miesten vastaaviin, koska en pidä miehiä ylipäätään ylempi "malli-ihmisinä", johon naista verrattaisiin. Nainen on aivan yhtä paljon malliyksilö kuin mieskin. Koska miehen sukupuolielimiin vertaaminen kuitenkin auttaa ymmärtämään naisten ja miesten sukupuolielinten samankaltaisuutta ja saattaa auttaa etenkin lesboseksissä kokematonta naista ymmärtämään myös naisen anatomiaa paremmin, käytän teksteissä vertauksia miehen sukuelimiin. Pahoittelut, jos se jotakuta ärsyttää. Tarkoitus on siis auttaa ymmärtämään ja oivaltamaan missä naisen anatomia vertautuu mieheen miehen nautintoon keskittyvässä maailmassamme.

Ulommat eli "isot" häpyhuulet (labia majora pudendi) vastaavat miehen kiveksiä. Ulommat häpyhuulet ovat pituudeltaan noin 7-9 cm kokoiset ja 2-4 cm leveät. Ulommissa häpyhuulissa on tali- ja hikirauhasia, sekä karvoitusta. Ulompien häpyhuulten sisäpinta on karvatonta, mutta siinä on talirauhasia. Ulompien häpyhuulten ulkopinnalta alkava karvoitus saattaa ulottua häpykukkulan lisäksi myös reisien sisäpinnalle, mikäli naisen testosteronitaso on tavallista korkeampi.

Hormonitoiminta sekä kehon rasvamäärä vaikuttavat myös ulompien häpyhuulten kokoon ja lisääntymisikäisen naisen ulommat häpyhuulet ovatkin hiukan isommat kuin ennen murrosikää tai menopaussin jälkeen. Jostain syystä vasen ulompi häpyhuuli on myös usein oikeanpuoleista isompi. Ei siis pidä potea huonoa itsetuntoa senkään takia, että omat sukupuolielimet ovat epäsymmetriset, tämä on aivan normaalia.

Sisemmät häpyhuulet (labia minora pudendi) vastaavat miehen peniksen ihoa. Pituutta niillä on noin 2-10 cm ja paksuutta 0,5-1 cm. Leveys (0,7-6 cm) vaihtelee iän ja synnyttäneisyyden mukaan ja ne ovat usein epäsymmetriset. Synnyttäneillä naisilla tai niillä naisilla, joilla sisemmät häpyhuulet ovat tavallista isommat, sisemmät häpyhuulet saattavat ulottua ulompien häpyhuulten ulkopuolelle eli pilkistää ulos ulompien häpyhuulten välisestä häpyraosta. Sisempien häpyhuulten liikakasvusta sanotiin olevan kyse silloin jos sisempien häpyhuulten leveys eli halkaisija on yli 4 cm (nykytiedon mukaan asia ei enää ole niin yksiselitteinen). Liikakasvu voi aiheuttaa kosmeettista haittaa ja saattaa vaikeuttaa hygienian hoitoa erityisesti kuukautisten aikana.

Sisemmissä häpyhuulissa ei ole karvoitusta, eivätkä ne sisällä rasvakudosta. Niissä on kuitenkin talirauhasia ja runsas laskimosuonitus. Talirauhaset voivat joskus myös tukkeutua ja muodostaa näppyjä häpyhuuliin. Hyvä hygienia estää talirauhasten tukkeutumista ja jos niihin on taipumusta esimerkiksi sisempien häpyhuulten kasvun takia, kannattaa esimerkiksi kuukautissuojien laatuun ja niiden käyttöön ylipäätään kiinnittää erityistä huomiota. Pitkiä aikoja käytettävät hautovat siteet saattavat edesauttaa talirauhasten tukkeutumista ja vähemmän hautova puuvillainen kuukautisside saattaa olla sen vuoksi parempi kuin muovinen kuukautisside.

Sisemmät häpyhuulet jakautuvat yläosassaan kahteen poimuun, joista ylempi muodostaa klitoriksen hupun (eli klitoriksen esinahan) ja alempi klitoriksen siteen.


Klitoris

Klitoriksesta ja sen merkityksestä naisen seksuaaliselle nautinnolle voisi kirjoittaa kokonaisen kirjan. Keskityn tässä kuitenkin paitsi anatomiaan, myös nautinnon kannalta merkityksellisimpiin kohtiin klitoriksessa ulkoisten sukupuolielinten osana.

Kuten aiemmin jo kirjoitinkin, Väestöliiton kuvaus klitoriksesta on luultavasti parhaimpia lukemiani: "Klitoriksen rakenteen kuvaamisessa auttaa mielikuva joutsenesta. Joutsenen pää on yleensä ojentunut näkyväksi ja tunnettavaksi kohoumaksi, joka sijaitsee 1-4cm emättimen aukon etupuolella. Tämä pieni pää on kuin hupun suojassa. Se on se kuuluisa klitoris, tosin vain sen ulkoinen osa. Klitoriksella, siis mielikuvan joutsenella, on kaula, joka jatkuu sisälle lantioon. Sitten tulee vielä rinta ja vatsa, jotka sijaitsevat emättimen etureunassa. Kun puhutaan G-pisteestä, niin kyseessä on osa klitoriksen runkoa. Se on ikään kuin sen joutsenen rinta ja vatsa, ehkä jopa osa kaulaakin. Sitä voi silitellä noin 1-4cm emättimen aukon sisäpuolella. Joillekin naisille, ei kuitenkaan kaikille, kohta on erityisen erogeeninen ja nautinnollinen. G-piste ei kuitenkaan ole mikään maalitaulu, johon olisi osattava tähdätä, kuten eivät klitoriksen muutkaan osat. Tätä joutsenen kaulaa ja päätä voi tavoittaa painelemalla ja hyväilemällä naisen ulkoisia sukupuolielimiä laajaltikin. Emättimen sisältä taas voi tavoittaa joutsenen vatsaa ja rintaa."

Klitoriksen eli häpykielen näkyvin osa on siis sen terska eli klitoriksen pää (glans clitoridis). Klitoriksen pää sijaitsee sisempien häpyhuulten yläosan liitoskohdassa ja sitä peittää klitoriksen huppu (eli klitoriksen esinahka). Klitoriksen hupun tehtävä on suojata herkkää klitoriksen päätä. Klitoriksen hupun alapuolella sijaitsee klitoriksen side (frenulum).

Klitoriksen huppu on hyvin hermotettu, sen ihossa on soluja, jotka aistivat kosketusta ja hermoradat ovat yhteydessä myös suoraan klitorikseen.

Klitoriksen pään koko voi vaihdella suurestikin, neliömillimetreinä (pituus kertaa leveys) 4-60 mm2 välillä. Naisen kiihottuessa veren virtaaminen klitoriksen paisuvaiskudokseen, samoin kuin sen päähänkin, kasvaa. Klitoris jäykistyy ja klitoriksen pää tulee esiin klitoriksen hupun alta. Tätä kutsutaan naisen erektioksi. Naisen erektiolla on suuri vaikutus seksuaalisen mielihyvän kokemiseen myös penetraatiossa sillä klitoriksen sisempien haarojen paisuminen voimistaa emättimen kautta saatuja ärsykkeitä, sekä saattaa myös lisätä emättimen verentungosta ja emättimen seinämistä tihkuvan nesteen eritystä.

Klitoris muistuttaa siis rakenteellisessa mielessä penistä, vaikka erojakin on. Väittäisinkin, että klitoriksen merkitys naisen seksuaaliselle nautinnolle on ihan yhtä suuri kuin peniksen merkitys miehen nautinnolle. Klitoris on näkyviltä osiltaan huomattavasti pienempi kuin siitin ja koska seksin tärkeimpänä tarkoituksena ei kautta aikain suinkaan ole pidetty etenkään naisen nautintoa, moni nainen saa edelleen huonoa seksiä, koska heidän "penistään" ei kunnolla kosketeta.

Bartholinin rauhaset

Bartholinin rauhasia on kaksi ja ne avautuvat emättimen eteisessä klo 8:n ja 4:n kohdalla. Itse rauhaset sijaitsevat kudoksen sisällä ja ovat noin pavun kokoiset. Ne erittävät hiukan kirkasta nestettä emättimen eteiseen (joka on emättimen aukon ulompi osa) naisen kiihottumisen aikana ja niillä on siis toisin sanoen voiteleva vaikutus.

Skenen rauhaset

Skenen rauhaset eli parauretraaliset rauhaset ovat naisen suurimmat voitelevat rauhaset. Ne sijoittuvat virtsaputken vierelle ja avautuvat emättimen eteiseen samoin kuin Bartholinin rauhasetkin, (joka tosin ovat huomattavasti alempana, emättimen aukkoon nähden klo 4:ssä ja 8:ssa). Skenen rauhaset vastaavat miehen eturauhasta eli orgasmin aikana naisen ejakulaatiossa erittyvä kirkas neste on peräisin juuri Skenen rauhasista. Reaktio vastaa miehen siemensyöksyä, vaikka sillä ei naisen kohdalla olekaan mitään lisääntymiseen liittyvää merkitystä. Nesteen määrä voi myös vaihdella suuresti, jotkut naiset eivät koe nesteen erittymistä lainkaan, jotkut vain toisinaan ja jotkut lähes joka kerta lauetessaan. Sykäyksittäin, purkautumalla tai suihkuamalla purkautuva nestemäärä voi myös olla huomattavasti suurempi kuin miehen ejakulaation nestemäärä.

Skenen rauhasista erittyvän nesteen maku vaihtelee kuukautiskierron mukaan. Se voi maistua hyvin makealta, mutta myös happamalta, väkevältä tai kirpeältä. Hyvin makea makua on sanottu jopa hunajaa paremmaksi ja se on tyypillisin juuri ennen kuukautisia. Myös ruokavaliolla on merkitystä nesteen maun kannalta. Eräässä suuseksiä käsittelevässä oppaassa, Diana Cagen Box lunch - the layperson's guide to cunnilingus, listataan ruoka-aineita, jotka saattavat edesauttaa hyvää makua. Listalla on mainittu ananas, kiivihedelmä, meloni, mansikat ja selleri. Vältettäviä ruoka-aineita olisivat liha, parsakaali, parsa, maitotuotteet, kahvi, alkoholi ja tupakka. Itse en kyseiseen listaan sinällään uskoisi, sillä en ole vielä kohdannut naista, joka ei normaalin, saippuattoman alapesun jälkeen maistuisi erittäin hyvältä riippumatta siitä mitä hän on syönyt.

Peräaukko

Peräaukon eli anuksen merkitys seksuaaliselle nautinnolle on vähemmän arvostettu. Peräaukon kosketteluun, ja varsinkin sen nuolemiseen (rimming/anilingus), liittyy useilla ihmisillä voimakkaita estoja. Monet eivät halua sinne minkäänlaista ärsytystä tai kosketusta seksin aikana, varsinkaan suulla. Peräaukon nuoleminen voi kuitenkin tuottaa nautintoa, jos kyseisiä estoja ei ole. Peräaukkoa voi myös turvallisesti nuolla, kunhan hygieniasta on pidetty tarpeeksi hyvää huolta. On tärkeää myös huomioida ettei peräaukon nuolemisen jälkeen tule nuolla naisen emätintä tai klitorista, koska peräaukon bakteerien siirtyminen vaikkapa virtsaputkeen tai emättimeen voi aiheuttaa tulehduksia.


Ulkonäköpaineet

Naisten ulkoiset sukupuolielimet vaihtelevat ulkonäöltään ja kudosten mittasuhteiltaan suuresti. Ei ole olemassa ulkonäöltään "normaalia" pimppiä. Tästä huolimatta jotkut naiset ovat hakeutuneet kosmeettisiin leikkauksiin kokiessaan ulkoisten sukupuolielimiensä olevan epäsymmetriset, rumat tai hävettävät. Mallina käytetään pornoelokuvien jo leikeltyjä naisia tai pornolehtien photoshopattuja pimppejä. Yleisimpiä kosmeettisia toimenpiteitä on sisempien häpyhuulten leikkaaminen kun ne koetaan liian suuriksi. Leikkaukset saattavat kuitenkin vaurioittaa hermotusta ja verisuonitusta eikä operaatioiden merkitystä seksuaalisille tuntemuksille ole vielä tutkittu. Koska sukupuolielinten ulkonäkö vaihtelee muutenkin paljon, miksi ottaa turhia riskejä sen suhteen, ettei enää leikkauksen jälkeen pystyisi samalla tavalla nauttimaan seksistä, puhumattakaan mahdollisista toiminnallisista ongelmista (kiihottuminen, orgasmin saaminen)?

Kehottaisinkin kosmeettista leikkausta pohtivaa naista kääntymään pikemminkin seksuaalineuvojan tai -terapeutin puoleen, mikäli ulkonäköön liittyvä häpeä vaikeuttaa seksuaalisen nautinnon saamista tai on este esimerkiksi suuseksistä nauttimiselle. Verkosta voi myös etsiä kuvia pimpeistä, vaikka suurin osa pimppimateriaalista netissä on ikävä kyllä näitä pornonäyttelijöiden silvottuja versioita. Todenmukaisemman kuvan pimppien erilaisuudesta saa todennäköisimmin esimerkiksi yleisissä saunoissa, mikä suomalaiselle naiselle on suuri etu. Uskoisinkin meillä olevan vähemmän näitä alapäähän liittyviä ulkonäköpaineita kuin alastomia ihmisiä harvemmin näkevillä sisarillamme esimerkiksi rapakon takana. Tosin siihenkin on löytynyt helpotuskeino eli "Large Labia Project"-niminen sivusto, jossa ihan tavalliset naiset kertovat ulkonäköpaineistaan oman pimppinsä suhteen. Sivustolla on runsaasti käyttäjien lähettämiä kuvia heidän omista pimpeistään.

Tämä ulkoisista sukupuolielimistä ainakin tällä kertaa. Myöhemmin lisää naisen sisäisistä sukupuolielimistä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti