tiistai 16. joulukuuta 2014

Naisen anatomiaa osa 2 - Sisäiset sukupuolielimet

Sukupuolielinten anatomiaa koskevissa blogipostauksissa ovat tällä kertaa vuorossa sisäiset sukupuolielimet, joilla tarkoitetaan vaginaa eli emätintä, lantiopohjan lihaksia ja lisääntymiseen tarvittavia naisen elimiä.


Sisäiset sukupuolielimet on esitelty alla olevassa Encyclopædia Britannican kuvassa, josta isompi versio täällä.

Suomenkielisen terminologian lähteinä olen käyttänyt Duodecimin Seksuaalisuus-kirjaa, sekä seksologi Kari Heusalan teosta Naisen seksuaalisuus. Lainausmerkeissä oleville en löytänyt suoraa suomalaista vastinetta, joten pyrin kääntämään ne yleisen anatomiasanaston mukaisesti. Suomennokset tärkeimpiin termeihin (ylhäältä vasemmalta myötäpäivään) ovat seuraavat:

Body of uterus = kohdun runko
Fundus of uterus = kohdunpohja
Uterina (fallopian) tube = munanjohdin
Ovary = munasarja
Urinary bladder = virtsarakko
Mons pubis = häpykukkula eli venuskukkula
Pubic sybmphysis = häpyliitos
Clitoris = tässä kuvassa klitoriksen eli häpykielen pää (kutsutaan myös klitoriksen terskaksi)
Urethra = virtsaputki
Urethral opening = virtsaputken ulkoaukko
Labia majora = ulommat häpyhuulet, jotka tunnetaan myös isoina häpyhuulina
Labia minora = sisemmät häpyhuulet, jotka tunnetaan myös pieninä häpyhuulina
Vestibule of vagina = emättimen eteinen
Vaginal opening = emättimen aukko
Vagina = emätin
Anus = peräaukko
Rectum = peräsuoli
Anterior fornix = emättimen etupohjukka
Cervix = kohdunkaula
External os of uterus = kohdun napukka
Posterior fornix = emättimen takapohjukka
Recto-uterine pouch = peräsuoli-kohtusyvänne
Endometrium = kohdun limakalvo

Seuraavassa tarkastelen sisäisten sukupuolielinten, eli lähinnä emättimen roolia ja merkitystä seksuaalisen toiminnan, kokemuksen ja mielihyvän kannalta.

Emätin eli vagina

Vagina eli emätin on noin 6-12 cm pitkä kudos emättimen eteisen ja kohdunnapukan välissä ja se sijaitsee virtsaputken takana ja peräsuolen edessä. Emättimen etu- ja takaseinämät ovat litistyneet toisiaan vasten (tämän voi huomata esimerkiksi asettaessa tamponin emättimeen omin sormin). Emättimessä ei ole rauhasia ja emättimen kostuminen kiihottuessa johtuukin verentungoksesta ja kudosnesteen tihkumisesta emättimeen.

Emättimen suojabakteeristo pyrkii pitämään emättimen happamuuden (4-5 pH) sellaisena etteivät bakteerit ja muut tulehdusten aiheuttajat pysty elämään ja lisääntymään emättimessä. Mikrobilääkkeet (kuten antibiootit) voivat tuhota näitä suojabakteereja ja näin altistaa tulehduksille, joiden aiheuttajat ovat yleensä peräisin peräsuolesta. Tämän vuoksi lesboseksiä harrastettaessa on tärkeää pitää huoli siitä, ettei peräsuolen bakteereja siirry sormien, dildon tai suun kautta emättimeen.

Emättimen etuseinämässä on runsaasti tuntohermoja. Kohtu-emätinhermot hermottavat emättimen yläosasta kaksi kolmasosaa sekä klitoriksen runkoa. Emättimen yläosan tuntoaistimus kulkee lantiohermon eikä häpyhermon kautta, jota kautta kulkee puolestaan klitoriksen tuntoaistimus. Näin ollen emättimen etuseinämän ja klitoriksen yhtäaikainen hyväileminen voikin aikaansaada erittäin voimakkaan mielihyvän tunteen. Kirjallisuudessa puhutaankin usein ns. G-pisteestä sekä A-pisteestä, joiden stimuloiminen voi olla erityisen nautinnollista.

G-piste

G-pisteestä on puhuttu paljon viime vuosikymmeninä. Vastaava "piste" oli kuvattu taolaisuudessa ja intialaisissa lemmenoppaissa jo vuosisatoja aikaisemmin. Länsimaiseen tietoisuuteen G-pisteen toi v. 1950 gynekologi Ernest Gräfenberg, joka kirjoitti erityisen erogeenisestä emättimen etuseinämän alueesta. Gräfenberg ei kuitenkaan väittänyt, että kyseessä olisi tietty piste, eikä myöskään kertonut sen kokoa tai arvellut missä se sijaitsisi. Nimensä, G-piste, alue sai kuitenkin Beverly Whipple ja John Perry-nimisiltä tutkijoilta, jotka nimesivät sen v. 1982 Gräfenbergin mukaan, julkaisten samalla G-piste -nimisen kirjan. He myös mainitsivat pisteen sijainnin, joka heidän mukaansa on aivan häpyluun takana, emättimen etuseinämässä, noin 3-4 cm päässä emättimen suulta. Duodecimin Seksuaalisuus-teoksessa etäisyydeksi mainitaan noin tuuma, eli 2,5 cm. Joka tapauksessa kyseistä aluetta on helppo stimuloida esimerkiksi keskisormen avulla, kuten kuvassa alla.

80-luvulta alkaen onkin sitten lähinnä kiistelty siitä onko G-pistettä ylipäätään olemassa ja onko kyseessä piste, alue vai harjanne. Lääketieteellisessä mielessä todisteita G-pisteen olemassaolosta ei ole, mutta se tiedetään, että alue on hyvin erogeeninen ja sen stimuloiminen tuottaa joillekin naisille voimakasta mielihyvää. G-pisteen alueen tuntemukset välittyvät aivoihin lantiohermon, eivätkä häpyhermon kautta kuten klitoriksen tuntemukset. Klitoriksen ja G-pisteen yhtäaikainen stimuloiminen voikin tuottaa voimakkaan mielihyvän tunteen johtuen juuri hermopäätteiden määrän kasvusta.


A-piste eli AFE-alue

AFE (Anterior fornix erogenous) eli A-piste on alue emättimen etuseinämässä, lähes etupohjukassa. Kyseisellä alueella on paljon tuntohermojen päätteitä, vaikka mitään erilaisia pisteitä ei sielläkään ole todettu. Alueen löytäneen Chua Chee Annin mukaan AFE:n merkitys on olennainen erityisesti niille naisille, joilla on vaikeuksia kostua, sillä kyseisen alueen stimuloiminen lisää hänen mukaansa emättimen nesteeneritystä. Muuta näyttöä, kuin Chua Chee Annin tutkimus, aiheesta ei kuitenkaan toistaiseksi ole.

Cul-de-sac

Kohdunkaulan ympärille muodostuvaa aluetta eli emättimen etu- ja takapohjukkaa nimitetään myös cul-de-saciksi. Kari Heusalan mukaan aluetta voitaisiin siis kutsua myös PFE:ksi (Posterior fornix erogenous). Kuten AFE:ssakin, alueella on runsaasti hermosäikeitä. Aiheesta kirjoittaneiden Barbara Keeslingin ja Josephine Sevelyn mukaan alue laajenisi ja tulisi erityisen herkäksi penetraation aikana.

Yhteenvetona

Oli näitä edellä mainittuja pisteitä "pisteinä" itsessään olemassa tai ei, emättimessä ON useita kohtia, joissa on paljon hermopäätteitä ja jotka mahdollistavat tuntoaistimusten kokemisen. Näitä alueita stimuloimalla voi kokeilla mikä alue ja minkälainen stimulointi tuntuvat omasta kumppanista kaikkein parhaimmalta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti